lek. med. Teresa Szwed-Małys  -  internista, specjalista reumatolog

lek. med. Longin Słowikowski   -  internista, specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych

lek. med. Mirosława Konarska  -  pediatra, specjalista II stopnia w zakresie chorób dziecięcych